Hotline 0939 629 809

Giải bài 3 trang 70 SGK Hoá 11: Tính chất hoá học, tính chất vật lí của Cacbon (C), điều chế và ứng dụng Cacbon

14:35:1025/10/2022

Tính khử của cacbon thể hiện ở phản ứng nào trong các phản ứng sau?...

Bài 3 trang 70 SGK Hóa 11: Tính khử của cacbon thể hiện ở phản ứng nào trong các phản ứng sau?

A. 2C + Ca → CaC2

B. C + 2H2 → CH4

C. C + CO2 → 2CO

D. 3C + 4Al → Al4C3

Giải bài 3 trang 70 SGK Hóa 11: 

- Đáp án: C. C + CO2 → 2CO

A. C có số oxi hóa từ 0 giảm xuống -1 ⇒ C là chất oxi hóa.

 

B. C có số oxi hóa từ 0 giảm xuống -4 ⇒ C là chất oxi hóa.

 

hayhochoi dn14

C. C có số oxi hóa từ 0 tăng lên +2 ⇒ C là chất khử.

 

D. C có số oxi hóa từ 0 xuống -4 ⇒ C là chất oxi hóa.

 

 

Đánh giá & nhận xét

captcha
Tin liên quan