Hotline 0939 629 809

Giải bài 2 trang 70 SGK Hoá 11: Tính chất hoá học, tính chất vật lí của Cacbon (C), điều chế và ứng dụng Cacbon

14:34:2325/10/2022

Tính oxi hóa của cacbon thể hiện ở phản ứng nào trong các phản ứng sau?...

Bài 2 trang 70 SGK Hóa 11: Tính oxi hóa của cacbon thể hiện ở phản ứng nào trong các phản ứng sau?

A. C + O2 → CO2

B. C + 2CuO → 2Cu + CO2

C. 3C + 4 Al → Al4C3

D. C + H2O → CO + H2

Giải bài 2 trang 70 SGK Hóa 11:

- Đáp án: C.3C + 4 Al → Al4C3

A. C có số oxi hóa từ 0 lên +4 ⇒ C là chất khử.

 

B. C có số oxi hóa từ 0 lên +4 ⇒ C là chất khử.

 

C. C từ số oxi hóa 0 xuống -4 ⇒ C là chất oxi hóa.

 

hayhochoi dn14

D. C từ số oxi hóa 0 lên +2 ⇒ C là chất khử.

 

 

Đánh giá & nhận xét

captcha
Tin liên quan