Hotline 0939 629 809

Giải bài 1 trang 76 SGK Hóa 12: Luyện tập Polime và vật liệu Polime

18:54:5823/12/2022

Phát biểu nào sau đây không đúng?...

Bài 1 trang 76 SGK Hóa 12: Phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Polime là hợp chất có phân tử khối lớn do nhiều mắt xích liên kết với nhau tạo nên.

B. Những phân tử nhỏ có liên kết đôi hoặc vòng kém bền được gọi là monome.

C. Hệ số n mắt xích trong công thức polime gọi là hệ số trùng hợp.

D. Polime tổng hợp được tạo thành nhờ phản ứng trùng hợp hoặc trùng ngưng.

Giải bài 1 trang 76 SGK Hóa 12

- Đáp án B. Những phân tử nhỏ có liên kết đôi hoặc vòng kém bền được gọi là monome.

Đánh giá & nhận xét

captcha
Tin liên quan