Hotline 0939 629 809

Giải bài 1 trang 70 SGK Hoá 11: Tính chất hoá học, tính chất vật lí của Cacbon (C), điều chế và ứng dụng Cacbon

14:33:3725/10/2022

Tại sao hầu hết các hợp chất của cacbon lại là hợp chất cộng hóa trị?

Bài 1 trang 70 SGK Hóa 11: Tại sao hầu hết các hợp chất của cacbon lại là hợp chất cộng hóa trị?

Giải bài 1 trang 70 SGK Hóa 11:

Cấu hình e của C: 1s22s22p2

Cacbon có 4e lớp ngoài, để bền vững các nguyên tố cần có 8e lớp ngoài cùng.

Cacbon có độ âm điện trung bình (độ âm điện của C là 2,55) nên C khó cho hoặc nhận e một cách hoàn toàn.

Vì vậy mà chủ yếu C hình thành liên kết với các nguyên tố khác bằng việc dùng chung các e (liên kết cộng hoá trị).

 

Đánh giá & nhận xét

captcha
Tin liên quan