Hotline 0939 629 809

Bài tập luyện tập về Polime và vật liệu Polime - Hóa 12 bài 15

07:32:0405/06/2021

Khái niệm, tính chất vật lý, tính chất hóa học về Polime hay khái niệm về các vật liệu polime cùng các ứng dụng của vật liệu polime như chất dẻo, cao su, tơ, keo dán; các em đã được học ở các bài học trước.

Bài này chúng ta sẽ củng cố lại kiến thức về phương pháp điều chế polime và cấu tạo mạch của polime. Qua đó vận dụng giải một số bài tập liên quan vật liệu polime.

I. Polime - kiến thức cần nhớ

1. Khái niệm polime

- Polime là những hợp chất có phân tử khối rất lớn do nhiều đơn vị cơ sở (gọi là mắt xích) liên kết với nhau tạo nên.

2. Cấu tạo mạch polime

+ Có 3 kiểu cấu tạo mạch polime

- Mạch không nhánh

- Mạch có nhánh

- Mạch mạng không gian

3. Khái niệm về các loại vật liệu polime

+ Chất dẻo: là những vật liệu polime có tính dẻo

+ Cao su: là những vật liệu polime có tính đàn hồi

+ Tơ

+ Keo dán

Thành phần chính của chất dẻo, cao su, tơ, keo dán là polime.

4. So sánh hai loại phản ứng điều chế polime

Mục so sánh\Phản ứng Trùng hợp Trùng ngưng
Định nghĩa Trùng hợp là quá trình kết hợp nhiều phân tử nhỏ (monome) giống nhau hoặc tương tự nhau thành phân tử rất lớn (polime) Trùng ngưng là quá trình kết hợp nhiều phân tử nhỏ (monome) thành phân tử lớn (polime) đồng thời giải phóng những phân tử nhỏ khác (H O, ...).
Quá trình n monome → Polime n monome → polime + các phân tử nhỏ khác
Sản phẩm Polime trùng hợp Polime trùng ngưng
Điều kiện của monome Có liên kết đôi và vòng kém bền Có ít nhất hai nhóm chức có khả năng phản ứng.

hayhochoi dn14

II. Bài tập luyện tập polime và vật liệu polime

* Bài 1 trang 76 SGK Hóa 12: Phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Polime là hợp chất có phân tử khối lớn do nhiều mắt xích liên kết với nhau tạo nên.

B. Những phân tử nhỏ có liên kết đôi hoặc vòng kém bền được gọi là monome.

C. Hệ số n mắt xích trong công thức polime gọi là hệ số trùng hợp.

D. Polime tổng hợp được tạo thành nhờ phản ứng trùng hợp hoặc trùng ngưng.

> Lời giải bài 1 trang 76 SGK Hóa 12

* Bài 2 trang 76 SGK Hóa 12: Nhóm vật liệu nào được chế tạo từ polime thiên nhiên?

A. Tơ visco, tơ tằm, cao su buna, keo dán gỗ.

B. Tơ visco, tơ tằm, phim ảnh.

C. Cao su isoprene, tơ visco, nilon-6, keo dán gỗ.

D. Nhựa bakelit, tơ tằm, tơ axetat.

> Lời giải bài 2 trang 76 SGK Hóa 12

* Bài 3 trang 77 SGK Hóa 12: Cho biết các monome được dùng để điều chế các polime sau:

Đề bài 3 trang 77 sgk hóa 12

> Lời giải bài 3 trang 77 SGK Hóa 12

* Bài 4 trang 77 SGK Hóa 12: Trình bày cách phân biệt các mẫu vật liệu sau:

a) PVC (làm vải giả da) và da thật.

b) Tơ tằm và tơ axetat.

> Lời giải bài 4 trang 77 SGK Hóa 12

* Bài 5 trang 77 SGK Hóa 12:

a) Viết các phương trình hóa học của các phản ứng điều chế các chất theo sơ đồ sau:.

- Stiren → polistiren.

- Axit ω-aminoentantic (H2N-[CH2]6COOH → polienantamit (nilon-7).

b) Để điều chế 1 tấn mỗi loại polime trên cần bao nhiêu tấn polime mỗi loại, biết rằng hiệu suất của hai phản ứng trên là 90%.

> Lời giải bài 5 trang 77 SGK Hóa 12

Tóm lại, với nội dung bài viết ôn tập kiến thức về polime và vật liệu polime này, hy vọng giúp các em nắm vững được các nội dung chính polime và vật liêu polime để vận dụng trong việc giải các bài tập liên quan, chúc các em học tập tốt.

¤ Xem thêm các bài viết khác tại:

» Mục lục sách giáo khoa SGK Hóa học 12 Lý thuyết và Bài tập

» Mục lục sách giáo khoa SGK Vật lý 12 Lý thuyết và Bài tập

Đánh giá & nhận xét

captcha
Tin liên quan