Hotline 0939 629 809

Bài 6.11 trang 12 Toán 6 Tập 2 Kết nối tri thức

15:54:2828/02/2024

Hướng dẫn Giải Bài 6.11 trang 12 Toán 6 Tập 2 Kết nối tri thức SGK chi tiết dễ hiểu để học sinh tham khảo giải Toán 6 Kết nối tri thức tập 2 giỏi hơn

Bài 6.11 trang 12 Toán 6 Tập 2 Kết nối tri thức:

a) Khối lượng nào lớn hơn:   hay  ?

b) Vận tốc nào nhỏ hơn:  hay  ?

Giải bài 6.11 trang 12 Toán 6 Tập 2 Kết nối tri thức:

a) BCNN(3,11)=33

Nên 

b) BCNN(6,5)=30

Nên 

Đánh giá & nhận xét

captcha
Tin liên quan