Hotline 0939 629 809

Bài 5.26 trang 107 Toán 9 tập 1 Kết nối tri thức

16:24:0321/02/2024

Hướng dẫn giải bài 5.26 trang 107 Toán 9 tập 1 Kết nối tri thức nội dung SGK chi tiết dễ hiểu nhất cho học sinh.

Bài 5.26 trang 107 Toán 9 Tập 1 Kết nối tri thức:

Cho ba điểm thẳng hàng O, A và O'. Với mỗi trường hợp sau, hãy viết hệ thức giữa các độ dài OO', OA và O'A rồi xét xem hai đường tròn (O; OA) và (O'; O'A) tiếp xúc trong hay tiếp xúc ngoài với nhau; vẽ hình để khẳng định dự đoán của mình.

a) Điểm A nằm giữa hai điểm O và O'

b) Điểm O nằm giữa hai điểm A và O'

c) Điểm O' nằm giữa hai điểm A và O

Giải bài 5.26 trang 107 Toán 9 Tập 1 Kết nối tri thức:

Đang cập nhật...

Đánh giá & nhận xét

captcha
Tin liên quan