Hotline 0939 629 809

Giải bài 5 trang 87 Toán 6 Tập 1 SGK Cánh Diều

15:09:2315/08/2023

Hướng dẫn giải bài 5 trang 87 Toán 6 Tập 1 SGK Cánh Diều chi tiết dễ hiểu

Bài 5 trang 87 Toán 6 Tập 1 SGK Cánh Diều:

Trong các phát biểu sau đây, phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai? Giải thích.

a) –36 chia hết cho –9, 

b) –18 chia hết cho 5.

Giải bài 5 trang 87 Toán 6 Tập 1 SGK Cánh Diều:

a) Phát biểu: –36 chia hết cho –9

Ta có: –36 = (–9) . 4 hay (–36) : (–9) = 4 

Nên có: –36 chia hết cho –9. 

Vậy phát biểu a) đúng. 

b) Phát biểu: –18 chia hết cho 5.

Ta có: –18 = 5 . (–3) + (–3) 

Nên –18 không chia hết cho 5. 

Vậy phát biểu b) sai. 

Với nội dung bài 5 trang 87 Toán 6 tập 1 Cánh diều cùng cách giải bài 5 trang 87 Toán 6 Tập 1 Cánh Diều chi tiết, dễ hiểuHay Học Hỏi hy vọng giúp các em nắm vững phương pháp giải Toán 6 tập 1 Cánh diều. Mọi góp ý và thắc mắc các em hãy để lại nhận xét dưới bài viết để được ghi nhận và hỗ trợ, chúc các em học tốt.

• Xem giải bài tập Toán 6 tập 1 SGK Cánh Diều cùng chuyên mục

> Bài 1 trang 87 Toán 6 Tập 1 SGK Cánh Diều: Tính: a) (–45) : 5...

> Bài 2 trang 87 Toán 6 Tập 1 SGK Cánh Diều: So sánh: a) 36 : (–6) và 0;...

> Bài 3 trang 87 Toán 6 Tập 1 SGK Cánh Diều: Tìm số nguyên x, biết: a) (–3) . x = 36;...

> Bài 4 trang 87 Toán 6 Tập 1 SGK Cánh Diều: Nhiệt độ lúc 8 giờ sáng trong 5 ngày liên tiếp là –6oC, –5oC, –4oC, 2oC, 3oC. Tính nhiệt độ trung bình...

> Bài 5 trang 87 Toán 6 Tập 1 SGK Cánh Diều: Trong các phát biểu sau đây, phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai? Giải thích. a) –36 chia hết cho –9...

> Bài 6 trang 87 Toán 6 Tập 1 SGK Cánh Diều: Tìm số nguyên x, biết: a) 4 chia hết cho x;...

> Bài 7 trang 87 Toán 6 Tập 1 SGK Cánh Diều: Một con ốc sên leo lên một cây cao 8 m. Trong mỗi ngày (24 giờ), 12 giờ đầu tiên ốc sên leo...

> Bài 8 trang 87 Toán 6 Tập 1 SGK Cánh Diều: Sử dụng máy tính cầm tay...

Đánh giá & nhận xét

captcha
Tin liên quan