Hotline 0939 629 809

Giải bài 3 trang 87 Toán 6 Tập 1 SGK Cánh Diều

14:56:3715/08/2023

Hướng dẫn giải bài 3 trang 87 Toán 6 Tập 1 SGK Cánh Diều chi tiết dễ hiểu

Bài 3 trang 87 Toán 6 Tập 1 SGK Cánh Diều:

Tìm số nguyên x, biết:

a) (–3) . x = 36; 

b) (–100) : (x + 5) = –5.

Giải bài 3 trang 87 Toán 6 Tập 1 SGK Cánh Diều:

a) (–3) . x = 36 

 x = 36 : (–3) 

 x = –(36 : 3) 

 x = –12. 

Vậy x = – 12. 

b) (–100) : (x + 5) = –5

 x + 5 = (– 100) : (–5) 

 x + 5 = 100 : 5

 x + 5 = 20 

 x = 20 – 5 

 x = 15. 

Vậy x = 15. 

Với nội dung bài 3 trang 87 Toán 6 tập 1 Cánh diều cùng cách giải bài 3 trang 87 Toán 6 Tập 1 Cánh Diều chi tiết, dễ hiểuHay Học Hỏi hy vọng giúp các em nắm vững phương pháp giải Toán 6 tập 1 Cánh diều. Mọi góp ý và thắc mắc các em hãy để lại nhận xét dưới bài viết để được ghi nhận và hỗ trợ, chúc các em học tốt.

• Xem giải bài tập Toán 6 tập 1 SGK Cánh Diều cùng chuyên mục

> Bài 1 trang 87 Toán 6 Tập 1 SGK Cánh Diều: Tính: a) (–45) : 5...

> Bài 2 trang 87 Toán 6 Tập 1 SGK Cánh Diều: So sánh: a) 36 : (–6) và 0;...

> Bài 3 trang 87 Toán 6 Tập 1 SGK Cánh Diều: Tìm số nguyên x, biết: a) (–3) . x = 36;...

> Bài 4 trang 87 Toán 6 Tập 1 SGK Cánh Diều: Nhiệt độ lúc 8 giờ sáng trong 5 ngày liên tiếp là –6oC, –5oC, –4oC, 2oC, 3oC. Tính nhiệt độ trung bình...

> Bài 5 trang 87 Toán 6 Tập 1 SGK Cánh Diều: Trong các phát biểu sau đây, phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai? Giải thích. a) –36 chia hết cho –9...

> Bài 6 trang 87 Toán 6 Tập 1 SGK Cánh Diều: Tìm số nguyên x, biết: a) 4 chia hết cho x;...

> Bài 7 trang 87 Toán 6 Tập 1 SGK Cánh Diều: Một con ốc sên leo lên một cây cao 8 m. Trong mỗi ngày (24 giờ), 12 giờ đầu tiên ốc sên leo...

> Bài 8 trang 87 Toán 6 Tập 1 SGK Cánh Diều: Sử dụng máy tính cầm tay...

Đánh giá & nhận xét

captcha
Tin liên quan