Hotline 0939 629 809

Giải bài 9 trang 83 Toán 6 Tập 1 SGK Cánh Diều

14:05:2615/08/2023

Hướng dẫn giải bài 9 trang 83 Toán 6 Tập 1 SGK Cánh Diều chi tiết dễ hiểu

Bài 9 trang 83 Toán 6 Tập 1 SGK Cánh Diều:

Công ty Ánh Dương có lợi nhuận ở mỗi tháng trong Quý I là – 30 triệu đồng. Trong Quý II, lợi nhuận mỗi tháng của công ty là 70 triệu đồng. Sau 6 tháng đầu năm, lợi nhuận của công ty Ánh Dương là bao nhiêu tiền?

Giải bài 9 trang 83 Toán 6 Tập 1 SGK Cánh Diều:

* Cách giải 1: 

Mỗi quý thì có 3 tháng. 

Lợi nhuận của công ty trong Quý I là: 

(–30) . 3 = –90 (triệu đồng)

Lợi nhuận của công ty trong Quý II là:

70 . 3 = 210 (triệu đồng)

Lợi nhuận của công ty Ánh Dương trong 6 sáu đầu năm (2 quý đầu năm) là:

(–90) + 210 = 120 (triệu đồng)

Vậy sau 6 tháng đầu năm, lợi nhuận của công ty Ánh Dương là 120 triệu đồng. 

hayhochoi vn

* Cách giải 2 (làm gộp phép tính):

Mỗi quý có 3 tháng nên lợi nhuận của công ty Ánh Dương trong 6 tháng đầu năm là: 

(–30) . 3 + 70 . 3 = 3 . [(–30) + 70] = 120 (triệu đồng)

Vậy sau 6 tháng đầu năm, lợi nhuận của công ty Ánh Dương là 120 triệu đồng. 

Với nội dung bài 9 tráng 83 Toán 6 tập 1 Cánh diều cùng cách giải bài 9 trang 83 Toán 6 Tập 1 Cánh Diều chi tiết, dễ hiểuHay Học Hỏi hy vọng giúp các em nắm vững phương pháp giải Toán 6 tập 1 Cánh diều. Mọi góp ý và thắc mắc các em hãy để lại nhận xét dưới bài viết để được ghi nhận và hỗ trợ, chúc các em học tốt.

• Xem giải bài tập Toán 6 tập 1 SGK Cánh Diều cùng chuyên mục

> Bài 1 trang 82 Toán 6 Tập 1 SGK Cánh Diều: Tính: a) 21 . (–3)...

> Bài 2 trang 82 Toán 6 Tập 1 SGK Cánh Diều:  Tìm số thích hợp ở (?):...

> Bài 3 trang 83 Toán 6 Tập 1 SGK Cánh Diều: Tính: a) 1010 . (–104),...

> Bài 4 trang 83 Toán 6 Tập 1 SGK Cánh Diều: Tính 8.25 . Từ đó suy ra kết quả của các phép tính sau: a) (–8) . 25;...

> Bài 5 trang 83 Toán 6 Tập 1 SGK Cánh Diều: Tính giá trị của biểu thức trong mỗi trường hợp sau: a) 2x, biết x = –8 ...

> Bài 6 trang 83 Toán 6 Tập 1 SGK Cánh Diều: Xác định các dấu "<", ">" thích hợp cho (?): a) 3 . (–5) [?] 0;...

> Bài 7 trang 83 Toán 6 Tập 1 SGK Cánh Diều: Tính một cách hợp lí: a) (–16) . (–7) . 5;...

> Bài 8 trang 83 Toán 6 Tập 1 SGK Cánh Diều: Chọn từ "âm", "dương" thích hợp cho (?) a) Tích ba số nguyên âm là một số nguyên (?);...

> Bài 9 trang 83 Toán 6 Tập 1 SGK Cánh Diều: Công ty Ánh Dương có lợi nhuận ở mỗi tháng trong Quý I là – 30 triệu đồng. Trong Quý II, lợi nhuận...

> Bài 10 trang 83 Toán 6 Tập 1 SGK Cánh Diều: Sử dụng máy tính cầm tay...

Đánh giá & nhận xét

captcha
Tin liên quan