Hotline 0939 629 809

Giải bài 3 trang 149 SGK Hoá 8: Cách pha chế, pha loãng một dung dịch theo nồng độ cho trước

14:08:4828/12/2022

Cân lấy 10,6g Na2CO3 cho cốc chia độ có dung tích 0,5 lít. Rót từ từ nước cất vào cốc cho đến vạch 200ml...

Bài 3 trang 149 SGK Hóa 8: Cân lấy 10,6g Na2CO3 cho cốc chia độ có dung tích 0,5 lít. Rót từ từ nước cất vào cốc cho đến vạch 200ml. Khuấy nhẹ cho Na2CO3 tan hết, ta được dung dịch. Biết 1ml dung dịch này cho lượng là 1,05g.

Hãy xác định nồng độ phần trăm (C%) và nồng độ mol/l của dung dịch vừa pha chế được.

Giải bài 3 trang 149 SGK Hóa 8

• Nồng độ % của dung dịch Na2CO3.

 mdd = V.d = 200.1,05 = 210g dung dịch Na2CO3.

 C%Na2CO3 = (mct/mdd).100% = (10,6/210).100% = 5,05%

• Nồng độ mol/l của dung dịch Na2CO3.

- Ta có: 200ml = 0,2l.

 

Vậy nồng đọ của dung dịch Na2COlà 0,5M.

Đánh giá & nhận xét

captcha
Tin liên quan