Hotline 0939 629 809

Giải bài 1 trang 149 SGK Hoá 8: Cách pha chế, pha loãng một dung dịch theo nồng độ cho trước

14:04:4728/12/2022

Làm bay hơi 60g nước từ dung dịch có nồng độ 15% được dung dịch mới có nồng độ 18%...

Bài 1 trang 149 SGK Hóa 8: Làm bay hơi 60g nước từ dung dịch có nồng độ 15% được dung dịch mới có nồng độ 18%. Hãy xác định khối lượng của dung dịch ban đầu.

Giải bài 1 trang 149 SGK Hóa 8: 

- Gọi m là khối lượng dung dịch ban đầu

- Khối lượng dung dịch sau khi làm bay hơi nước là: (m-60)g.

- Khối lượng chất tan trước và sau là không đổi, nên ta có:

 

 ⇔ 15.m = 18(m – 60)

 ⇔ 15m = 18m – 1080

 ⇔ 3m = 1080

 ⇔ m = 360 (g)

- Vậy khối lượng dung dịch ban đầu (trước khi bay hơi) là 360(g).

Đánh giá & nhận xét

captcha
Tin liên quan