Hotline 0939 629 809

Giải bài 2 trang 149 SGK Hoá 8: Cách pha chế, pha loãng một dung dịch theo nồng độ cho trước

14:06:2328/12/2022

Đun nhẹ 20g dung dịch CuSO4 cho đến khi nước bay hơi hết, người ta thu được chất rắn màu trắng là CuSO4 khan...

Bài 2 trang 149 SGK Hóa 8: Đun nhẹ 20g dung dịch CuSO4 cho đến khi nước bay hơi hết, người ta thu được chất rắn màu trắng là CuSO4 khan. Chất này có khối lượng là 3,6g. Hãy xác định nồng độ phần trăm của dung dịch CuSO4.

Giải bài 2 trang 149 SGK Hóa 8: 

- Ta có: C%=.100% = .100% = 18%.

- Vậy nồng độ phần trăm của dung dịch CuSO4 là 18%.

Đánh giá & nhận xét

captcha
Tin liên quan