Hotline 0939 629 809

Giải bài 1.10 trang 13 Toán 7 Tập 1 SGK Kết nối tri thức

15:18:2631/05/2023

Tính một cách hợp lí....

Bài 1.10 trang 13 Toán 7 Tập 1 SGK Kết nối tri thức: Tính một cách hợp lí.

0,65.78 +  + 0,35.78 – 2,2.2020.

Giải bài 1.10 trang 13 Toán 7 Tập 1 SGK Kết nối tri thức:

Ta có: 0,65.78 + .2020 + 0,35.78 – 2,2.2020

 = 0,65.78 + 0,35.78 + 2020.  – .2020 

 = (0,65 + 0,35).78 + 2020.(- )

 = 1.78 + 2020.0

 = 78

Đánh giá & nhận xét

captcha
Tin liên quan