Hotline 0939 629 809

Giải bài 1 trang 16 Toán 6 Tập 1 SGK Cánh Diều

15:17:4529/05/2023

Tính: a) 127 + 39 + 73;...

Bài 1 trang 16 Toán 6 Tập 1 SGK Cánh Diều: Tính:

a) 127 + 39 + 73;

b) 135 + 360 + 65 + 40;

c) 417 – 17 – 299;

d) 981 – 781 + 29.

Giải bài 1 trang 16 Toán 6 Tập 1 SGK Cánh Diều:

Ta sử dụng tính chất giao hoán và tính chất kết hợp để tính các giá trị biểu thức này:

a) 127 + 39 + 73 

= 127 + 73 + 39 (tính chất giao hoán)

= (127 + 73) + 39 (tính chất kết hợp)

= 200 + 39

= 239.

b) 135 + 360 + 65 + 40 

= 135 + 65 + 360 + 40 (tính chất giao hoán)

= (135 + 65) + (360 + 40) (tính chất kết hợp)

= 200 + 400

= 600. 

hayhochoi

c) 417 – 17 – 299 

= (417 – 17) – 299 (tính chất kết hợp)

= 400 – 299

= 101.

d) 981 – 781 + 29 

= (981 – 781) + 29 (tính chất kết hợp)

= 200 + 29

= 229.

Đánh giá & nhận xét

captcha
Tin liên quan