Hotline 0939 629 809

Giải bài 1 trang 122 SGK Hóa 9: Tính chất hóa học, vật lí và ứng dụng của AXETILEN

14:01:5805/01/2023

Hãy cho biết trong các chất sau: CH3 – CH3 ; CH≡ CH; CH2 = CH2; CH4; CH≡ C – CH3...

Bài 1 trang 122 SGK Hóa 9: Hãy cho biết trong các chất sau:

CH3 – CH3 ; CH≡ CH; CH2 = CH2; CH4; CH≡ C – CH3.

a) Chất nào có liên kết ba trong phân tử?

b) Chất nào làm mất màu dung dịch brom?

Giải bài 1 trang 122 SGK Hóa 9:

a) Có hai chất có liên kết ba là:

 CH≡CH và CH≡C–CH3

b) Có ba chất làm mất màu dung dịch brom là:

 CH≡CH; CH2=CH2 và CH≡C–CH3.

Đánh giá & nhận xét

captcha
Tin liên quan