Hotline 0939 629 809

Giải bài 3 trang 122 SGK Hóa 9: Tính chất hóa học, vật lí và ứng dụng của AXETILEN

14:05:4005/01/2023

Biết rằng 0,1 lít khí etilen (đktc) làm mất màu 50ml dung dịch brom...

Bài 3 trang 122 sgk hoá 9: Biết rằng 0,1 lít khí etilen (đktc) làm mất màu 50ml dung dịch brom. Nếu dùng 0,1 lít khí axetilen (đktc) thì có thể làm mất màu bao nhiêu ml dung dịch brom trên?

Giải bài 3 trang 122 sgk hoá 9: 

- Phương trình phản ứng:

 C2H4 + Br2 → C2H4Br2.   (1)

 C2H2 + 2Br2 → C2H2Br4. (2)

- Từ PTPƯ (1) và (2) ta nhận thấy:

 Tỉ lệ nC2H4 : nBr2 = 1:1

 nC2H2 : nBr2 = 1:2

⇒ Số mol brom phản ứng với C2H2 gấp 2 lần C2H4, nên thể tích dung dịch brom tối đa mà C2H2 có thể làm mất màu sẽ gấp 2 lần thể tích dung dịch brom bị C2H4 làm mất màu:

⇒ VBr2 (bị C2H2 làm mất màu) = 50.2 = 100 (ml)

⇒ Nếu dùng 0,1 lít axetilen thì có thể làm mất màu tối đa 100ml dung dịch brom.

Đánh giá & nhận xét

captcha
Tin liên quan