Hotline 0939 629 809

Môn Toán 9

Tim điều kiện m để giá trị của biểu thức nghiệm đạt Giá trị lớn nhất, Giá trị nhỏ nhất - Toán 9 chuyên đề
HayHocHoi đã chia sẻ với các em bài viết về Cách tìm Giá trị lớn nhất và Giá trị nhỏ nhất...
Các dạng toán về căn bậc 2, căn bậc 3 và cách giải - toán lớp 9
Căn bậc 2 và căn bậc 3 là bài đầu tiên trong chương trình đại số toán lớp 9, đây là nội...
Cách giải phương trình trùng phương, phương trình tích - Toán lớp 9
Để giải phương trình bậc 4 trùng phương chúng ta có 2 phương pháp để giải, cách thứ nhất...
Công thức hệ thức lượng trong tam giác vuông, tỉ số lượng giác của góc nhọn - Toán lớp 9
Trong tam giác vuông, ngoài định lý Pitago các em đã được giới thiệu còn nhiều hệ thức...
Cách tìm giá trị lớn nhất (GTLN) và giá trị nhỏ nhất (GTNN) của biểu thức - Toán lớp 9
Tìm giá tị lớn nhất (GTLN) và giá trị nhỏ nhất (GTNN) của biểu thức (biểu thức chứa dấu...