Hotline 0939 629 809

Giải bài 2 trang 58 SGK Hoá 12: Cấu tạo, tính chất hoá học của Amin, Amino Axit và Protein

14:43:0027/10/2022

C2H5NH2 trong H2O không phản ứng với chất nào trong số các chất sau?...

Bài 2 trang 58 SGK Hóa 12: C2H5NH2 trong H2O không phản ứng với chất nào trong số các chất sau?

A. HCl.     B. H2SO4.

C. NaOH.     D. Quỳ tím.

Giải bài 2 trang 58 SGK Hóa 12: 

- Đáp án: C. NaOH.

 C2H5NH2 có tính bazo nên không phản ứng với NaOH

 C2H5NH2 làm quỳ tím chuyển màu xanh.

 Phản ứng với axit tạo muối:

 C2H5NH2 + HCl → C2H5NH3Cl

 2C2H5NH2 + H2SO4 → (C2H5NH3)2SO4

Đánh giá & nhận xét

captcha
Tin liên quan