Hotline 0939 629 809

Giải bài 2 trang 42 SGK Hoá 10 Chân trời sáng tạo

08:54:3702/11/2022

Dãy nào gồm các nguyên tố có tính chất hóa học tương tự nhau? Vì sao?...

Bài 2 trang 42 SGK Hoá 10 (Chân trời sáng tạo): Dãy nào gồm các nguyên tố có tính chất hóa học tương tự nhau? Vì sao?

a) Oxygen (Z = 8), nitrogen (Z = 7), carbon (Z = 6)

b) Lithium (Z = 3), sodium (Z = 11), potassium (Z = 19)

c) Helium (Z = 2), neon (Z = 10), argon (Z = 18)

Giải bài 2 trang 42 SGK Hoá 10 (Chân trời sáng tạo):

Các nguyên tố thuộc cùng nhóm A có tính chất hóa học tương tự nhau.

Tên nguyên tố

Số hiệu nguyên tử

Cấu hình electron

Nhóm

Oxygen

Z = 8

1s22s22p4

VIA

Nitrogen

Z = 7

1s22s22p3

VA

Carbon

Z = 6

1s22s22p2

IVA

⇒ Oxygen (Z = 8), nitrogen (Z = 7), carbon (Z = 6) không thuộc cùng nhóm nên không có tính chất hóa học tương tự nhau.

Tên nguyên tố

Số hiệu nguyên tử

Cấu hình electron

Nhóm

Lithium

Z = 3

1s22s1

IA

Sodium

Z = 11

1s22s22p63s1

IA

Potassium

Z = 19

1s22s22p63s23p64s1

IA

⇒ Lithium (Z = 3), sodium (Z = 11), potassium (Z = 19) cùng thuộc nhóm IA nên có tính chất hóa học tương tự nhau.

hayhochoi vn

Tên nguyên tố

Số hiệu nguyên tử

Cấu hình electron

Nhóm

Helium

Z = 2

1s2

VIIIA

Neon

Z = 10

1s22s22p6

VIIIA

Argon

Z = 18

1s22s22p63s23p6

VIIIA

 Helium (Z = 2), neon (Z = 10), argon (Z = 18) cùng thuộc nhóm VIIIA nên có tính chất hóa học tương tự nhau.

Hy vọng với lời giải bài 2 trang 42 SGK Hoá 10 (Sách Chân trời Sáng tạo) ở trên đã giúp các em hiểu và nắm vững phần kiến thức này. Mọi góp ý và thắc mắc các em hãy để lại nhận xét dưới bài viết để Hay Học Hỏi ghi nhận và hỗ trợ, chúc các em học tốt.

• Xem các bài tập Hoá 10 cùng chuyên mục

> Bài 1 trang 42 SGK Hoá 10 (Chân trời sáng tạo): Viết cấu hình electron và xác định vị trí của các nguyên tố sau trong bảng tuần hoàn...

> Bài 2 trang 42 SGK Hoá 10 (Chân trời sáng tạo): Dãy nào gồm các nguyên tố có tính chất hóa học tương tự nhau? Vì sao?...

> Bài 3 trang 42 SGK Hoá 10 (Chân trời sáng tạo): Viết cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố sau:...

• Xem bài viết Lý thuyết Hoá 10 SGK Chân trời sáng tạo

> Lý thuyết Hoá 10 - Bài 1 SGK Chân trời sáng tạo: Nhập môn hóa học

> Lý thuyết Hoá 10 - Bài 2 SGK Chân trời sáng tạo: Thành phần của nguyên tử

> Lý thuyết Hoá 10 - Bài 3 SGK Chân trời sáng tạo: Nguyên tố hóa học

> Lý thuyết Hoá 10 - Bài 4 SGK Chân trời sáng tạo: Cấu trúc lớp vỏ electron của nguyên tử

> Lý thuyết Hoá 10 - Bài 5 SGK Chân trời sáng tạo: Cấu tạo bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

> Lý thuyết Hoá 10 - Bài 6 SGK Chân trời sáng tạo: Xu hướng biến đổi một số tính chất của nguyên tử các nguyên tố, thành phần và một số tính chất của hợp chất trong chu kì và nhóm

> Lý thuyết Hoá 10 - Bài 7 SGK Chân trời sáng tạo: Định luật tuần hoàn – ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

> Lý thuyết Hoá 10 - Bài 8 SGK Chân trời sáng tạo: Quy tắc octet

> Lý thuyết Hoá 10 - Bài 9 SGK Chân trời sáng tạo: Liên kết ion

> Lý thuyết Hoá 10 - Bài 10 SGK Chân trời sáng tạo: Liên kết cộng hóa trị

> Lý thuyết Hoá 10 - Bài 11 SGK Chân trời sáng tạo: Liên kết hydrogen và tương tác van der waals

> Lý thuyết Hoá 10 - Bài 12 SGK Chân trời sáng tạo: Phản ứng oxi hóa – khử và ứng dụng trong cuộc sống

> Lý thuyết Hoá 10 - Bài 13 SGK Chân trời sáng tạo: Enthalpy tạo thành và biến thiên enthalpy của phản ứng hóa học

> Lý thuyết Hoá 10 - Bài 14 SGK Chân trời sáng tạo: Tính biến thiên enthalpy của phản ứng hóa học

> Lý thuyết Hoá 10 - Bài 15 SGK Chân trời sáng tạo: Phương trình tốc độ phản ứng và hằng số tốc độ phản ứng

> Lý thuyết Hoá 10 - Bài 16 SGK Chân trời sáng tạo: Các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng hóa học

> Lý thuyết Hoá 10 - Bài 17 SGK Chân trời sáng tạo: Tính chất vật lí và hóa học các đơn chất nhóm VIIA

> Lý thuyết Hoá 10 - Bài 18 SGK Chân trời sáng tạo: Hydrogen halide và một số phản ứng của ion halide

Đánh giá & nhận xét

captcha
Tin liên quan