Hotline 0939 629 809

Giải bài 1 trang 58 SGK Hoá 12: Cấu tạo, tính chất hoá học của Amin, Amino Axit và Protein

14:41:2727/10/2022

Dung dịch nào sau đây là quỳ tím đổi sang mà xanh?...

Bài 1 trang 58 SGK Hóa 12: Dung dịch nào sau đây là quỳ tím đổi sang mà xanh?

A. C6H5NH2.

B. H2N-CH2-COOH.

C. CH3CH2CH2NH2.

D. H2N-CH(COOH)-CH2-CH2-COOH.

Giải bài 1 trang 58 SGK Hóa 12:

- Đáp án C. CH3CH2CH2NH2.

Đánh giá & nhận xét

captcha
Tin liên quan