Hotline 0939 629 809

Công thức Cấp Số Cộng, cách tính tổng n số hạng đầu tiên Cấp Số Cộng, số hạng tổng quát cấp số cộng? Toán 11 chân trời Tập 1 chương 2 Bài 2

16:21:3021/11/2023

Lý thuyết Bài 2: Cấp số cộng chương 2 SGK Toán 11 Chân trời sáng tạo Tập 1. Nội dung về khái niệm cấp số cộng, công sai cấp số cộng là gì, số hạng tổng quát của cấp số cộng, cách tính tổng n số hạng đầu tiên cấp số cộng...

Công thức Cấp số cộng, cách tính tổng n số hạng đầu tiên cấp số cộng, công thức số hạng tổng quát cấp số cộng như nào? câu trả lời sẽ có ngay trong nội dung bài viết này.

1. Cấp số cộng: Công thức cấp số cộng, công sai cấp số cộng.

Cấp số cộng  một dãy số (vô hạn hoặc hữu hạn) mà trong đó, kể từ số hạng thứ hai, mỗi số hạng đều bằng tổng của số hạng đứng ngay trước nó với một số không đổi, nghĩa là:

un + 1 = un + d với n ∈ ℕ*.

Số được gọi là công sai của cấp số cộng.

* Ví dụ: Chứng minh mỗi dãy số sau là cấp số cộng. Xác định số hạng đầu, công sai của mỗi cấp số cộng đó.

a) 3; 7; 11; 15; 19; 23.

b) Dãy số (un) với un = 9n – 9.

c) Dãy số (vn) với vn = an + b, trong đó a và b là các hằng số.

* Lời giải:

a) Dãy số 3; 7; 11; 15; 19; 23 là cấp số cộng với công sai d = 4 số hạng đầu u1 = 3.

b) Ta có: u1 = 9.1 – 9 = 0.

un+1 = 9(n + 1) – 9 = 9n – 9 + 9 = un + 9, ∀n ∈ ℕ*.

Vậy dãy số (un) là cấp số cộng với số hạng đầu u1 = 0 và công sai d = –3.

c) Ta có: v1 = a.1 + b = a + b.

vn+1 = a(n + 1) + b = an + a + b = an + b + a = vn + a, ∀n ∈ ℕ*.

Vậy dãy số (vn) là cấp số cộng với số hạng đầu v1 = a + b và công sai là d = a.

2. Công thức Số hạng tổng quát của cấp số cộng

Định lí 1: Nếu một cấp số cộng (un) có số hạng đầu uvà công sai d thì số hạng tổng quát un của nó được xác định bởi công thức:

un = u1 + (n – 1)d , n ≥ 2.

* Ví dụ 1: Tìm số hạng tổng quát của các cấp số cộng sau:

a) Cấp số cộng (an) có a1 = 5 và d = – 5;

b) Cấp số cộng (bn) có b1 = 2 và b10 = 20.

* Lời giải:

a) Cấp số cộng (an) có a1 = 5 và d = – 5

Số hạng tổng quát là: an = a1 + (n – 1).d = 5 + (n – 1).(– 5) = 5 + – 5n + 5 = – 5n + 10.

b) Cấp số cộng (bn) có b1 = 2 và b10 = 20.

Số hạng tổng quát là: bn = b1 + (n – 1)d

Khi đó b10 = 2 + (10 – 1).d = 2 + 9d = 20

⇒ d = 2

Vậy số hạng tổng quát là: bn = 2 + (n – 1).2 = 2n.

* Ví dụ 2: Tìm số hạng tổng quát của cấp số cộng (cn) có c4 = 80 và c6 = 40.

* Lời giải:

Ta có: c4 = c1 + 3d = 80 và c6 = c1 + 5d = 40. Khi đó ta có hệ phương trình:

Khi đó số hạng tổng quát của cấp số cộng trên là:

cn = 140 + (n – 1).(–20) = –20n +160.

Vậy số hạng tổng quát của cấp số cộng (cn) là: cn = –20n + 160.

3. Công thức tính Tổng của n số hạng đầu tiên của cấp số cộng

• Định lí 2: Giả sử (un) là một cấp số cộng có công sai d. Đặt Sn = u1 + u2 + ... + un, khi đó

hay:

* Ví dụ: 

a) Tính tổng 50 số tự nhiên chẵn đầu tiên.

b) Cho cấp số cộng (un) có u3 + u28 = 100. Tính tổng 30 số hạng đầu tiên của cấp số cộng đó.

c) Cho cấp số cộng (vn) có S6 = 18 và S10 = 110. Tính S20.

* Lời giải:

a) 50 số tự nhiên chẵn lập thành một cấp số cộng, có u1 = 0, công sai d = 2.

Áp dụng công thức tính tổng n số hạng đầu tiên của cấp số cộng:

 

Khi đó tổng của 50 số này là:

b) Ta có: u3 + u28 = u1 + 2d + u1 + 27d = 2u1 + 29d = 100

Áp dụng công thức tính tổng n số hạng đầu tiên của cấp số cộng:

 

Tổng của 30 số hạng đầu tiên của cấp số cộng đó là:

c) Ta có:

Tổng của 10 số hạng đầu tiên của cấp số cộng đó là:

Khi đó ta có hệ phương trình: 

Tổng 20 số hạng đầu tiên của cấp số cộng là:

Với nội dung bài viết về: Công thức Cấp số cộng, cách tính tổng n số hạng đầu tiên cấp số cộng, số hạng tổng quát cấp số cộng? Toán 11 chân trời Tập 1 chương 2 Bài 2 chi tiết, dễ hiểu ở trên. Hay Học Hỏi hy vọng giúp các em nắm vững nội dung lý thuyết SGK Toán 11 tập 1 Chân trời sáng tạo. Mọi góp ý và thắc mắc các em hãy để lại nhận xét dưới bài viết để được ghi nhận và hỗ trợ, chúc các em học tốt.

Đánh giá & nhận xét

captcha
Tin liên quan