Hotline 0939 629 809

Tam giác cân là gì, tính chất của tam giác cân? Toán 7 chân trời tập 2 chương 8 bài 3

10:04:2628/11/2023

Lý thuyết Bài 3: Tam giác cân chương 8 SGK Toán 7 Chân trời sáng tạo Tập 2. Nội dung về khái niệm tam giác cân, tính chất của tam giác cân.

Khái niệm Tam giác cân là gì, tính chất của tam giác cân như nàocâu trả lời sẽ có ngay trong nội dung bài viết này.

1. Tam giác cân

 Định nghĩa: Tam giác cân là tam giác có hai cạnh bằng nhau.

Tam giác cân* Ví dụ: Tìm các tam giác cân trong Hình 4. Kể tên các cạnh bên, cạnh đáy, góc ở đỉnh, góc ở đáy của mỗi tam giác cân đó.

Vận dụng định nghĩa Tam giác cân

* Lời giải:

Ta có MN = ME + EN = 1 + 1 = 2 cm; MP = MF + FP = 1 + 1 = 2 cm.

Tam giác MEF có ME = MF = 1 cm nên tam giác MEF cân tại M.

am giác MEF cân tại M nên ME và MF là cạnh bên, EF là cạnh đáy,  là góc ở đỉnh,  và  là góc ở đáy.

Tam giác MNP có MN = MP = 2 cm nên tam giác MNP cân tại M.

Tam giác MNP cân tại M nên MN và MP là cạnh bên, NP là cạnh đáy,  là góc ở đỉnh,  và  là góc ở đáy.

Tam giác MPH có MP = MH = 2 cm nên tam giác MPH cân tại M.

Tam giác MPH cân tại M nên MP và MH là cạnh bên, PH là cạnh đáy, là góc ở đỉnh,  và  là góc ở đáy.

2. Tính chất của tam giác cân

Định lí 1: Trong một tam giác cân, hai góc ở đáy bằng nhau.

* Chú ý:

- Tam giác đều là tam giác có ba cạnh bằng nhau.

* Ví dụ: Tìm số đo các góc chưa biết của mỗi tam giác trong Hình 7.

Tính chất của tam giác cân* Lời giải:

• Tam giác MNP có MN = MP nên tam giác MNP cân tại M.

Do đó 

Trong tam giác MNP có: 

• Tam giác EFH có EF = EH nên tam giác EFH cân tại E.

Do đó 

Trong tam giác EFH có:

Suy ra:

Do đó  

Vậy 

 Định lí 2: Nếu một tam giác có hai góc bằng nhau thì tam giác đó là tam giác cân.

* Chú ý:

- Tam giác đều là tam giác có ba cạnh bằng nhau.

* Ví dụ: Tìm các tam giác cân trong Hình 11 sau.

Tính chất của tam giác cân* Lời giải:

• Tam giác ABC có  nên tam giác ABC cân tại A.

Do đó AB = AC.

• Tam giác MNP vuông tại N nên:  (trong tam giác vuông tổng 2 góc nhọn = 900)

Tam giác MNP có:  nên tam giác MNP cân tại N.

Do đó NM = NP.

• Tam giác EFG có  là góc tù nên tam giác EFG không có hai góc nào bằng nhau.

Do đó tam giác EFG không phải tam giác cân.

* Nhận xét:

- Tam giác cân có một góc 60° là tam giác đều.

 

- Tam giác vuông cân là tam giác vuông và cân.

Với nội dung bài viết về: Tam giác cân là gì, tính chất của tam giác cân? Toán 7 chân trời tập 2 chương 8 bài 3 chi tiết, dễ hiểu ở trên. Hay Học Hỏi hy vọng giúp các em nắm vững nội dung Lý thuyết Toán 7 tập 2 SGK Chân trời sáng tạo. Mọi góp ý và thắc mắc các em hãy để lại nhận xét dưới bài viết để được ghi nhận và hỗ trợ, chúc các em học tốt.

Đánh giá & nhận xét

captcha
Tin liên quan