Hotline 0939 629 809

Giải bài 8 trang 72 SGK Hoá 9 bài 24: Ôn tập Hoá 9 học kỳ 1

16:42:2717/12/2022

Trong phòng thí nghiệm, người ta làm khô các khí ẩm bằng cách dẫn khí này qua các bình có đựng chất háo nước nhưng không có phản ứng với khí cần làm khô...

Bài 8 trang 72 SGK Hóa 9: Trong phòng thí nghiệm, người ta làm khô các khí ẩm bằng cách dẫn khí này qua các bình có đựng chất háo nước nhưng không có phản ứng với khí cần làm khô.

Có các chất khô sau: H2SO4 đặc, CaO. Dùng hóa chất nào nói trên để làm khô mỗi khí ẩm sau đây: Khí SO2, khí O2, Khí CO2? Hãy giải thích sự lựa chọn đó.

Giải bài 8 trang 72 SGK Hóa 9:

Ta lập bảng để thấy được chất nào có phản ứng với chất làm khô. Nếu có phản ứng thì không thể dùng làm khô được và ngược lại.

Chất làm khô/Khí ẩm SO2 O2 CO2
H2SO4 đặc Không phản ứng Không phản ứng Không phản ứng
CaO khan Có phản ứng Không phản ứng Có phản ứng

Kết luận: Có thể dùng H2SO4 đặc để  làm khô các khí ẩm: Khí SO2, khí O2, Khí CO2 vì H2SO4 đặc có tính háo nước và không phản ứng với các khí này.

 Có thể dùng CaO khan để làm khô khí ẩm O2 vì không phản ứng với oxi. Nhưng CaO khan không dùng để làm khô khí ẩm SO2 và khí ẩm CO2 vì CaO khan tác dụng với khí ẩm SO2, CO2. Có thể xảy ra các phản ứng sau:

CaO + H2O → Ca(OH)2

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3↓ + H2O

SO2 + Ca(OH)2 → CaSO3↓ + H2O

Hoặc CaO + SO2 → CaSO3

CO2 + CaO → CaCO3

Hy vọng với lời giải bài 8 trang 72 SGK Hoá 9 ở trên đã giúp các em hiểu và nắm vững phần kiến thức này. Mọi góp ý và thắc mắc các em hãy để lại nhận xét dưới bài viết để Hay Học Hỏi ghi nhận và hỗ trợ, chúc các em học tốt.

• Xem các bài tập Hoá 9 cùng chuyên mục

> Bài 1 trang 71 SGK Hóa 9: Viết các phương trình hoa học biểu diễn các chuyển hóa sau đây:...

> Bài 2 trang 72 SGK Hóa 9: Cho 4 chất sau: Al, AlCl3, Al(OH)3, Al2O3. Hãy sắp xếp 4 chất này thành hai dãy biến hóa (mỗi dãy đều gồm 4 chất)...

> Bài 3 trang 72 SGK Hóa 9: Có 3 kim loại là nhôm, bạc, sắt. Hãy nêu phương pháp hóa học để nhận biết từng kim loại. Các dụng cụ hóa chất...

Bài 4 trang 72 SGK Hóa 9: Axit H2SO4 loãng phản ứng với tất cả các chất nào dưới đây?

Bài 5 trang 72 SGK Hóa 9: Dung dịch NaOH có phản ứng với tất cả các chất trong dãy chất nào sau đây?...

Bài 6 trang 72 SGK Hóa 9: Sau khi làm thí nghiệm có những khí thải độc hại sau: HCl, H2S, CO2, SO2. Có thể dùng chất nào sau đây...

Bài 7 trang 72 SGK Hóa 9: Bạc dạng bột có lẫn tạp chất đồng, nhôm. Bằng phương pháp hóa học, làm thế nào để thu được bạc tinh khiết?...

Bài 8 trang 72 SGK Hóa 9: Trong phòng thí nghiệm, người ta làm khô các khí ẩm bằng cách dẫn khí này qua các bình có đựng chất háo nước...

Bài 9 trang 72 SGK Hóa 9: Cho 10g dung dịch muối sắt clorua 32,5% tác dụng với dung dịch bạc nitơrat dư thì tạo thằn 8,61 gam kết tủa...

Bài 10 trang 72 SGK Hóa 9: Cho Cho 1,96g bột sắt vào 100ml dung dịch CuSO4 10% có khối lượng riêng là 1,12g/ml...

Đánh giá & nhận xét

captcha
Tin liên quan