Hotline 0939 629 809

Giải bài 7 trang 101 SGK Hóa 9 bài 31: Sơ lược bảng hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học

19:44:2229/12/2022

Hãy xác định công thức của hợp chất khí A, biết rằng:...

Bài 7 trang 101 SGK Hóa 9: a) Hãy xác định công thức của hợp chất khí A, biết rằng:

– A là oxit của lưu huỳnh chứa 50% oxi.

– 1 gam khí A chiếm 0,35 lít ở đktc.

b) Hòa tan 12,8g hợp chất khí A vào 300ml dung dịch NaOH 1,2M. Hãy cho biết muối nào thu được sau phản ứng? Tính nồng độ của muối (giả thiết thể tích dung dịch thay đổi không đáng kể).

Giải Bài 7 trang 101 SGK Hóa 9:

a) Ta có: 

- Khối lượng mol phân tử của khí A là: 

- Đặt công thức phân tử của A là SxOy.

- Lập tỉ số về khối lượng để tính các chỉ số x và y, ta được:

  

  

→ Vậy công thức phân tử của A là SO2.

b) Ta có: 

- Đổi 300ml = 0,3 (lít). Nên nNaOH = CM.V =  1,2.0,3 = 0,36(mol).

Ta thấy:  nên phản ứng tạo ra 2 muối là Na2SO3 và NaHSO3.

- Như vậy khi cho SO2 vào dung dịch NaOH có các phản ứng:

 SO2 + NaOH → NaHSO3.

 SO2 + 2NaOH → Na2SO3 + H2O.

- Gọi nNaHSO3 = x, nNa2SO3 = y.

 nSO2 = x + y = 0,2 mol.

 nNaOH = x + 2y = 0,36 mol.

hay hoc hoi vn

- Giải hệ phương trình ta có: x = 0,04 mol; y = 0,16 mol.

 

 

Đánh giá & nhận xét

captcha
Tin liên quan