Hotline 0939 629 809

Giải bài 5 trang 101 SGK Hóa 9 bài 31: Sơ lược bảng hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học

19:38:0229/12/2022

Hãy cho biết các sắp xếp nào sau đây đúng theo chiều tính kim loại giảm dần:...

Bài 5 trang 101 SGK Hóa 9: Hãy cho biết các sắp xếp nào sau đây đúng theo chiều tính kim loại giảm dần:

a) Na, Mg, Al, K.

b) K, Na, Mg, Al.

c) Al, K, Na, Mg.

d) Mg, K, Al, Na.

Giải thích sự lựa chọn.

Giải Bài 5 trang 101 SGK Hóa 9: 

• Chọn đáp án: b) K, Na, Mg, Al.

• Giải thích:

- K cùng nhóm với Na: trong cùng 1 nhóm theo chiều tăng dần điện tích hạt nhân tính kim loại tăng dần

⇒ Tính kim loại của Na < K

- Na, Mg, Al cùng chu kì: trong cùng 1 chu kì theo chiều tăng dần điện tích hạt nhân tính kim loại giảm dần

⇒ Tính kim loại Na > Mg > Al.

⇒ Dãy sắp xếp chiều tính kim loại giảm dần là K > Na > Mg > Al. Vì vậy chọn đáp án B.

Đánh giá & nhận xét

captcha
Tin liên quan