Hotline 0939 629 809

Giải bài 4 trang 36 SGK Hoá 9: Một số muối quan trọng Natri Clorua NaCl, Kali nitrat KNO3

08:25:5304/10/2022

Dung dịch NaOH có thể dùng để phân biệt hai muối có trong mỗi cặp chất sau đây được không?...

Bài 4 trang 36 SGK Hóa 9: Dung dịch NaOH có thể dùng để phân biệt hai muối có trong mỗi cặp chất sau đây được không? (Nếu được thì ghi dấu (x), nếu không được thì ghi dấu (o) vào các ô vuông).

a) Dung dịch K2SO4 và dung dịch Fe2(SO4)3

b) Dung dịch Na2SO4 và dung dịch CuSO4

c) Dung dịch NaCl và dung dịch BaCl2

Viết các phương trình hóa học nếu có.

Giải bài 4 trang 36 SGK Hóa 9:

- Dung dịch NaOH có thể dùng để phân biệt được hai muối ở phần a) và b).

 a) K2SO4 và Fe2(SO4)3

  K2SO4 + NaOH → không phản ứng

  Fe2(SO4)3 + 6NaOH → 3Na2SO4 + 2Fe(OH)3↓ nâu đỏ

 b) Na2SO4 và CuSO4

  Na2SO4 + NaOH → không phản ứng

  CuSO4 + 2NaOH → Na2SO4 + Cu(OH)2↓ xanh

 c) Cả NaCl và BaCl2 đều không phản ứng với NaOH nên dùng NaOH không thể phân biệt được hai dung dịch này.

Đánh giá & nhận xét

captcha
Tin liên quan