Hotline 0939 629 809

Giải bài 4 trang 101 SGK Hóa 9 bài 31: Sơ lược bảng hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học

19:35:5229/12/2022

Các nguyên tố nhóm VII đều là những phi kim mạnh tương tự clo (trừ At), tác dụng với hầu hết với kim loại...

Bài 4 trang 101 SGK Hóa 9: Các nguyên tố nhóm VII đều là những phi kim mạnh tương tự clo (trừ At), tác dụng với hầu hết kim loại tạo muối, tác dụng với hiđro tạo hợp chất khí. Viết phương trình hóa học minh họa với brom.

Giải Bài 4 trang 101 SGK Hóa 9:

Phương trình hóa học minh họa với brom:

- Brom tác dụng với kim loại tạo muối

 Br2 + 2K  2KBr

- Brom tác dụng với Hidro chất khí

 Br2 + H2  2HBr

- Brom tác dụng với kim loại tạo muối

 Br2 + Cu  CuBr2

Đánh giá & nhận xét

captcha
Tin liên quan