Hotline 0939 629 809

Giải bài 3 trang 58 SGK Hoá 12: Cấu tạo, tính chất hoá học của Amin, Amino Axit và Protein

14:44:2827/10/2022

Viết các phương trình hóa học của phản ứng giữa tirozin HOC6H4-CH2-CH(NH2)-COOH...

Bài 3 trang 58 SGK Hóa 12: Viết các phương trình hóa học của phản ứng giữa tirozin HOC6H4-CH2-CH(NH2)-COOH với các hóa chất sau:

a. HCl.

B. Nước brom.

c. NaOH.

D. CH3OH/HCl(hơi bão hòa).

Giải bài 3 trang 58 SGK Hóa 12:

- Ta có các PTHH sau:

a) HOC6H4-CH2-CH(NH2)-COOH + HCl → HOC6H4-CH2-CH(NH3Cl)-COOH

b) HOC6H4-CH2-CH(NH2)-COOH + 2Br2 → HOC6H2Br2-CH2-CH(NH2)-COOH + 2HBr

c) HOC6H4-CH2-CH(NH2)-COOH + NaOH → NaOC6H4-CH2-CH(NH2)-COONa + 2H2O

d) HOC6H4-CH2-CH(NH2)-COOH + CH3OH + HCl -HCl bão hòa→ HOC6H4-CH2-CH(NH3Cl)-COOCH3 + H2O

Đánh giá & nhận xét

captcha
Tin liên quan