Hotline 0939 629 809

Giải bài 3 trang 152 SGK Hoá 9: Tính chất vật lí, tính chất hoá học của Glucozơ

11:34:5313/10/2022

Tính khối lượng glucozơ cần lấy để pha được 500ml dung dịch glucozơ 5% có D = 1,0 g/cm3.

Bài 3 trang 152 SGK Hóa 9: Tính khối lượng glucozơ cần lấy để pha được 500ml dung dịch glucozơ 5% có D = 1,0 g/cm3.

Giải bài 3 trang 152 SGK Hóa 9:

- Khối lượng của dung dịch glucozơ là:

 mdd glucozơ = 500. 1 = 500(g).

Vì  nên:

- Khối lượng glucozơ cần lấy là:

mglucozơ = (500.5)/100 = 25(g).

Đánh giá & nhận xét

captcha
Tin liên quan