Hotline 0939 629 809

Giải bài 2 trang 119 SGK Hóa 9: Tính chất hoá học, vật lí của Etilen C2H4, cấu tạo và ứng dụng của C2H4

11:01:4727/10/2022

Điền các từ thích hợp "có" hoặc "không" vào các cột sau​...

Bài 2 trang 119 sgk hoá 9: Điền các từ thích hợp "có" hoặc "không" vào các cột sau​

  Có liên kết đôi Làm mất màu dung dịch brom Phản ứng trùng hợp Tác dụng với oxi
Metan        
Etilen      

Giải bài 2 trang 119 sgk hoá 9: 

Ta có bảng sau:

  Có liên kết đôi Làm mất màu dung dịch brom Phản ứng trùng hợp Tác dụng với oxi
Metan Không Không Không
Etilen Có 1 liên kết đôi

Đánh giá & nhận xét

captcha
Tin liên quan