Hotline 0939 629 809

Giải bài 3 trang 119 SGK Hóa 9: Tính chất hoá học, vật lí của Etilen C2H4, cấu tạo và ứng dụng của C2H4

11:02:5727/10/2022

Hãy nêu phương pháp hóa học loại bỏ khí etilen có sẵn trong khí metan để thu được metan tinh khiết.

Bài 3 trang 119 sgk hoá 9: Hãy nêu phương pháp hóa học loại bỏ khí etilen có sẵn trong khí metan để thu được metan tinh khiết.

Giải bài 3 trang 119 sgk hoá 9: 

- Dẫn hỗn hợp qua dung dịch brom dư, khi đó etilen phản ứng tạo thành đibrometan là chất lỏng ở lại trong dung dịch và chỉ có metan thoát ra.

CH2 = CH2 + Br2 → Br – CH2 – CH2 – Br.

Đánh giá & nhận xét

captcha
Tin liên quan