Hotline 0939 629 809

Giải bài 6 trang 101 SGK Hóa 9 bài 31: Sơ lược bảng hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học

19:40:1929/12/2022

Hãy sắp xếp các nguyên tố sau theo chiều tính phi kim tăng dần:...

Bài 6 trang 101 SGK Hóa 9: Hãy sắp xếp các nguyên tố sau theo chiều tính phi kim tăng dần: F, O, N, P, As. Giải thích.

Giải Bài 6 trang 101 SGK Hóa 9:

• Các nguyên tố theo chiều tăng dần của phi kim: As, P, N, O, F.

• Giải thích:

- As, P, N cùng ở nhóm V theo quy luật biến đổi tính chất trong nhóm ta biết trong cùng 1 nhóm theo chiều tăng dần điện tích hạt nhân tính phi kim giảm dần

⇒ Tính phi kim N > P > As

- N, O, F cùng thuộc chu kì 2 theo quy luật biến đổi tính chất ta biết trong cùng 1 chu kì theo chiều tăng dần điện tích hạt nhân tính phi kim tăng dần

⇒ Tính phi kim N < O < F

⇒ Dãy sắp xếp các nguyên tố theo chiều tính phi kim tăng dần là:

 As < P < N < O < F.

Đánh giá & nhận xét

captcha
Tin liên quan