Hotline 0939 629 809

Giải bài 4 trang 87 SGK Hóa 9: Tính chất hóa học, vật lí của cacbon oxit CO, Cacbon dioxit CO2 và ứng dụng

09:01:4927/10/2022

Trên bề mặt hồ nước tôi vôi lâu ngày thường có lớp màng chất rắn. Hãy giải thích hiện tượng này và viết phương trình hóa học.

Bài 4 trang 87 SGK Hóa 9: Trên bề mặt hồ nước tôi vôi lâu ngày thường có lớp màng chất rắn. Hãy giải thích hiện tượng này và viết phương trình hóa học.

Giải bài 4 trang 87 SGK Hóa 9:

- Do Ca(OH)2 tác dụng với khí CO2 trong không khí tạo nên lớp CaCO3 rất mỏng trên bề mặt nước vôi.

 Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3↓ + H2O.

Đánh giá & nhận xét

captcha
Tin liên quan