Hotline 0939 629 809

Giải bài 4 trang 41 SGK Hoá 9: Mối quan hệ giữa các hợp chất vô cơ

08:24:5505/10/2022

Có những chất: Na2O, Na, NaOH, Na2SO4, Na2CO3, NaCl....

Bài 4 trang 41 SGK Hóa 9: Có những chất: Na2O, Na, NaOH, Na2SO4, Na2CO3, NaCl.

a) Dựa vào mối quan hệ giữa các chất, hãy sắp xếp các chất trên thành một dãy chuyển hóa.

b) Viết phương trình hóa học cho mỗi dãy chuyển hóa.

Giải bài 3 trang 41 SGK Hóa 9:

a) Dãy chuyển đổi các chất đã cho có thể:

 Na -(1)→ Na2O -(2)→ NaOH -(3)→ Na2CO3 -(4)→ NaCl -(5)→ Na2SO4

b) Các phương trình hóa học:

 4Na + O2 → 2Na2O

 Na2O + H2O → 2NaOH

 2NaOH + CO2 → Na2CO3 + H2O

 Na2CO3 + H2SO4 → Na2SO4 + CO2↑ + H2O

 Na2SO4 + BaCl2 → BaSO4↓ + 2NaCl.

Hy vọng với lời giải bài 4 trang 41 SGK Hoá 9: Có những chất: Na2O, Na, NaOH, Na2SO4, Na2CO3, NaCl....? ở trên đã giúp các em hiểu và nắm vững phần kiến thức này. Mọi góp ý và thắc mắc các em hãy để lại nhận xét dưới bài viết để Hay Học Hỏi ghi nhận và hỗ trợ, chúc các em học tốt.

• Xem các bài tập Hoá 9 cùng chuyên mục

> Bài 1 trang 41 SGK Hóa 9: Một trong những thuốc thử nào sau đây có thể dùng phân biệt dung dịch natri sunfat và dung dịch natri cacbonat:...

> Bài 2 trang 41 SGK Hóa 9: a) Cho các dung dịch sau đây phản ứng vời nhau từng đôi một, hãy ghi dấu (x) nếu có phản ứng xảy ra, dấu (0) nếu không có phản ứng:...

> Bài 3 trang 41 SGK Hóa 9: Viết phương trình hóa học cho những chuyển đổi hóa học sau:...

> Bài 4 trang 41 SGK Hóa 9: Có những chất: Na2O, Na, NaOH, Na2SO4, Na2CO3, NaCl...

Đánh giá & nhận xét

captcha
Tin liên quan