Hotline 0939 629 809

Giải bài 4 trang 129 SGK Hoá 9 bài 40: Dầu mỏ và khí thiên nhiên

09:56:2711/01/2023

Đốt cháy V lít khí thiên nhiên chứa 96% CH4 , 2% N2 và 2% CO2 về thể tích...

Bài 4 trang 129 SGK Hoá 9: Đốt cháy V lít khí thiên nhiên chứa 96% CH4 , 2% N2 và 2% CO2 về thể tích. Toàn bộ sản phẩm cháy được dẫn qua dung dịch Ca(OH)2dư thấy tạo ra 4,9g kết tủa.

a) Viết các phương trình hóa học (biết N2, CO2 không cháy).

b) Tính V (đktc).

Giải bài 4 trang 129 SGK Hoá 9:

a) Các phương trình hoá học:

 CH4 + 2O2  CO2 + 2H2O  (1)

1         2          1        2 (mol)

0,96V   ?

Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3↓ + H2O (2)

b) Gọi thể tích khí thiên nhiên là V (l)

Từ phản ứng (1) ta có: VCO2 = VCH4 = 0,96V

⇒ Thể tích CO2 thu được sau khi đốt: 0,96V + 0,02V = 0,98V

nên số mol CO2 là: 

Từ phản ứng (2) ta suy ra:

Vậy thể tích khí thiên nhiên là 1,12 lít.

Đánh giá & nhận xét

captcha
Tin liên quan