Hotline 0939 629 809

Giải bài 4 trang 116 SGK Hóa 9: Tính chất hoá học, vật lí của Metan CH4, ứng dụng của CH4

10:50:2327/10/2022

Có một hỗn hợp khí gồm CO2 và CH4. Hãy trình bày phương pháp hóa học để:...

Bài 4 trang 116 sgk hoá 9: Có một hỗn hợp khí gồm CO2 và CH4. Hãy trình bày phương pháp hóa học để:

a) Thu được khí CH4.

b) Thu được khí CO2.

Giải bài 4 trang 116 sgk hoá 9:

a) Phương pháp hóa học để thu được khí CH4:

- Dẫn hỗn hợp khí qua dung dịch Ca(OH)2 dư, khí CO2 bị giữ lại do phản ứng tạo ra CaCO3, khí bay ra khỏi dung dịch là CH4 có lẫn hơi nước nên dùng CaO làm khô để thu được CH4 tinh khiết

Phương trình phản ứng:

 CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3↓ + H2O.

hayhochoi vn

b) Phương pháp hóa học để thu được khí CO2:

- Cho CaCO3 thu được ở trên tác dụng với dung dịch HCl loãng ta sẽ thu được khí CO2. Làm lạnh ngưng tụ nước sẽ thu được CO2 tinh khiết

Phương trình phản ứng:

 CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + CO2↑ + H2O

Đánh giá & nhận xét

captcha
Tin liên quan