Hotline 0939 629 809

Giải bài 3 trang 41 SGK Hoá 9: Mối quan hệ giữa các hợp chất vô cơ

08:23:2805/10/2022

Viết phương trình hóa học cho những chuyển đổi hóa học sau:...

Bài 3 trang 41 SGK Hóa 9: Viết phương trình hóa học cho những chuyển đổi hóa học sau:

bài 3 trang 41 sgk hóa 9

Giải bài 3 trang 41 SGK Hóa 9:

a) Ta có chuỗi phương trình phản ứng sau:

  (1) Fe2(SO4)3 + 3BaCl2 → 3BaSO4 ↓ + 2FeCl3

  (2) FeCl3 + 3NaOH → Fe(OH)3 ↓ + 3NaCl

  (3) Fe2(SO4)3 + 6NaOH → 2Fe(OH)3 ↓ + 3Na2SO4

  (4) 2Fe(OH)3 + 3H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 6H2O

  (5) 2Fe(OH)3  Fe2O3 + 3H2O

    (6) Fe2O3 + 3H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3H2O.

b) Ta có chuỗi phương trình phản ứng sau:

  (1) 2Cu + O2  2CuO

  (2) CuO + H2  Cu + H2O

  (3) CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O

  (4) CuCl2 + 2NaOH → Cu(OH)2↓ + 2NaCl

  (5) Cu(OH)2 + 2HCl → CuCl2 + 2H2O

  (6) Cu(OH)2  CuO + H2O

Hy vọng với lời giải bài 3 trang 41 SGK Hoá 9: Viết phương trình hóa học cho những chuyển đổi hóa học sau:...? ở trên đã giúp các em hiểu và nắm vững phần kiến thức này. Mọi góp ý và thắc mắc các em hãy để lại nhận xét dưới bài viết để Hay Học Hỏi ghi nhận và hỗ trợ, chúc các em học tốt.

• Xem các bài tập Hoá 9 cùng chuyên mục

> Bài 1 trang 41 SGK Hóa 9: Một trong những thuốc thử nào sau đây có thể dùng phân biệt dung dịch natri sunfat và dung dịch natri cacbonat:...

> Bài 2 trang 41 SGK Hóa 9: a) Cho các dung dịch sau đây phản ứng vời nhau từng đôi một, hãy ghi dấu (x) nếu có phản ứng xảy ra, dấu (0) nếu không có phản ứng:...

> Bài 3 trang 41 SGK Hóa 9: Viết phương trình hóa học cho những chuyển đổi hóa học sau:...

> Bài 4 trang 41 SGK Hóa 9: Có những chất: Na2O, Na, NaOH, Na2SO4, Na2CO3, NaCl...

Đánh giá & nhận xét

captcha
Tin liên quan