Hotline 0939 629 809

Giải bài 3 trang 12 Toán 6 Tập 2 SGK Chân trời sáng tạo

09:20:0519/11/2022

Viết mỗi phân số dưới đây thành phân số bằng nó có mẫu số dương:...

Bài 3 trang 12 Toán 6 Tập 2 SGK Chân trời sáng tạo: Viết mỗi phân số dưới đây thành phân số bằng nó có mẫu số dương:

 ;

Giải bài 3 trang 12 Toán 6 Tập 2 SGK Chân trời sáng tạo

Để giải bài này: Ta nhân hoặc chia cả tử và mẫu của các phân số đã cho với -1 như sau:

 

 

Đánh giá & nhận xét

captcha