Hotline 0939 629 809

Giải bài 2 trang 9 Toán 6 Tập 2 SGK Chân trời sáng tạo

16:57:0218/11/2022

Đọc các phân số sau:...

Bài 2 trang 9 Toán 6 Tập 2 SGK Chân trời sáng tạo: Đọc các phân số sau:

a)       b) 

c)         d)

Giải bài 2 trang 9 Toán 6 Tập 2 SGK Chân trời sáng tạo:

: Trừ mười ba phần ba

: Trừ hai mươi lăm phần 6

: Không phần năm

: Trừ năm mươi hai phần năm.

Đánh giá & nhận xét

captcha