Hotline 0939 629 809

Giải bài 2 trang 87 SGK Hóa 9: Tính chất hóa học, vật lí của cacbon oxit CO, Cacbon dioxit CO2 và ứng dụng

08:54:4627/10/2022

Hãy viết phương trình hóa học của CO2 với dung dịch NaOH, dung dịch Ca(OH)2 trong trường hợp:...

Bài 2 trang 87 SGK Hóa 9: Hãy viết phương trình hóa học của CO2 với dung dịch NaOH, dung dịch Ca(OH)2 trong trường hợp:

a) Tỉ lệ số mol nCO2 : nNaOH = 1 : 1

b) Tỉ lệ số mol nCO2 : nCa(OH)2 = 2 : 1

Giải bài 2 trang 87 SGK Hóa 9:

- Phương trình hóa học của CO2 với:

a) Dung dịch NaOH theo tỉ lệ số mol nCO2 : nNaOH = 1 : 1

 CO2 + NaOH → NaHCO3

b) Dung dịch Ca(OH)2 theo tỉ lệ  nCO2 : nCa(OH)2 = 2 : 1

 2CO2 + Ca(OH)2 → Ca(HCO3)2

Đánh giá & nhận xét

captcha
Tin liên quan