Hotline 0939 629 809

Giải bài 2 trang 129 SGK Hoá 9 bài 40: Dầu mỏ và khí thiên nhiên

09:39:1511/01/2023

Điền vào những từ thích hợp vào các chỗ trống trong các câu sau:...

Bài 2 trang 129 SGK Hoá 9: Điền vào những từ thích hợp vào các chỗ trống trong các câu sau:

a) Người ta chưng cất dầu mỏ để thu được ...

b) Để thu thêm được xăng, người ta tiến hành ... dầu nặng.

c) Thành phần chủ yếu của khí tự nhiên là ...

d) Khí dầu mỏ có ... gần như khí tự nhiên

Giải bài 2 trang 129 SGK Hoá 9: 

a) Người ta chưng cất dầu mỏ để thu được xăng, dầu hỏa và các sản phẩm khác.

b) Để thu thêm được xăng, người ta tiến hành crăckinh dầu nặng.

c) Thành phần chủ yếu của khí tự nhiên là khí metan.

d) Khí dầu mỏ có thành phần gần như khí tự nhiên.

Đánh giá & nhận xét

captcha
Tin liên quan