Hotline 0939 629 809

Giải bài 1 trang 87 SGK Hóa 9: Tính chất hóa học, vật lí của cacbon oxit CO, Cacbon dioxit CO2 và ứng dụng

08:53:0327/10/2022

Hãy viết phương trình hóa học của CO với: a) Khí O2; b) CuO....

Bài 1 trang 87 SGK Hóa 9: Hãy viết phương trình hóa học của CO với:

a) Khí O2;

b) CuO.

Cho biết: loại phản ứng, điều kiện phản ứng, vai trò của CO và ứng dụng của mỗi phản ứng đó.

Giải bài 1 trang 87 SGK Hóa 9:

a) phản ứng của CO với O2

 2CO + O2  2CO2   (1)

- Phản ứng hóa hợp + oxi hóa khử.

b) Phản ứng của CO với CuO

 CO + CuO  Cu + CO2   (2)

- Phản ứng oxi hóa khử

- Điều kiện phản ứng: nhiệt độ cao.

- Vai trò của CO: là chất khử.

hayhochoi vn

- Ứng dụng của cacbon oxit (CO):

 Phản ứng (1) CO cháy và tỏa nhiều nhiệt dùng trong các lò luyện gang, thép.

 Phản ứng (2) ở điều kiện nhiệt độ cao khử oxit đồng CuO tạo kim loại Cu (điều chế Cu).

Đánh giá & nhận xét

captcha
Tin liên quan