Hotline 0939 629 809

Giải bài 1 trang 132 SGK Hoá 9 bài 41: Nhiên liệu

10:02:5911/01/2023

Để sử dụng nhiên liệu có hiệu quả cần phải cung cấp không khí hoặc oxi:..

Bài 1 trang 132 SGK Hoá 9: Để sử dụng nhiên liệu có hiệu quả cần phải cung cấp không khí hoặc oxi:

a) Vừa đủ.

b) Thiếu.

c) Dư.

Hãy chọn trường hợp đúng và giải thích.

Giải bài 1 trang 132 SGK Hoá 9:

Câu a đúng, câu b sai vì nhiên liệu không cháy hết. Câu c sai vì khi đó phải cung cấp năng lượng để làm nóng không khí dư.

Đánh giá & nhận xét

captcha
Tin liên quan