Hotline 0939 629 809

Giải bài 1 trang 129 SGK Hoá 9 bài 40: Dầu mỏ và khí thiên nhiên

09:34:5211/01/2023

Chọn những câu đúng trong các câu sau:...

Bài 1 trang 129 SGK Hoá 9: Chọn những câu đúng trong các câu sau:

a) Dầu mỏ là một đơn chất.

b) Dầu mỏ là một hợp chất phức tạp.

c) Dầu mỏ là một hỗn hợp tự nhiên của nhiều loại Hiđrocacbon.

d) Dầu mỏ sôi ở một nhiệt độ xác định.

e) Dầu mỏ sôi ở những nhiệt độ khác nhau.

Giải bài 1 trang 129 SGK Hoá 9:

- Đáp án đúng: là câu c) và e)

Đánh giá & nhận xét

captcha
Tin liên quan