Hotline 0939 629 809

Giải bài 1 trang 12 Toán 6 Tập 2 SGK Chân trời sáng tạo

09:01:5519/11/2022

Áp dụng tính chất 1 và tính chất 2 để tìm một phân số bằng mỗi phân số sau:...

Bài 1 trang 12 Toán 6 Tập 2 SGK Chân trời sáng tạo: Áp dụng tính chất 1 và tính chất 2 để tìm một phân số bằng mỗi phân số sau:

a) ;         b) ;

c) ;       d)

Giải bài 1 trang 12 Toán 6 Tập 2 SGK Chân trời sáng tạo:

Cần nhớ:

+ Tính chất 1: Nếu nhân cả tử và mẫu của một phân số với cùng một số nguyên khác 0 thì ta được một phần số mới bằng phân số đã cho.

+ Tính chất 2: Nếu chia cả tử và mẫu của một phân số cho cùng một ước chung của chúng thì ta được một phân số mới bằng phân số đã cho.

a)   

b)

c)

d)

Đánh giá & nhận xét

captcha