Hotline 0939 629 809

Giải bài 3 trang 84 SGK Hóa 9: Tính chất hóa học của cacbon (C) tính chất vật lí của Cacbon và ứng dụng

08:28:0327/10/2022

Hãy xác định công thức hóa học thích hợp của A, B, C, D trong thí nghiệm ở hình vẽ bên....

Bài 3 trang 84 sgk hoá 9: Hãy xác định công thức hóa học thích hợp của A, B, C, D trong thí nghiệm ở hình vẽ bên.

bài 3 trang 84 sgk hoá 9

Nêu hiện tượng thí nghiệm và viết phương trình hóa học.

Giải bài 3 trang 84 sgk hoá 9: 

Công thức hóa học thích hợp của các chất:

A: CuO;

B: C (cacbon);

C: CO2;

D: dung dịch Ca(OH)2.

Khí CO2 sinh ra làm vẩn đục nước vôi trong và tạo kết tủa CaCO3.

hayhochoi vn

Phương trình hóa học của các phản ứng:

2CuO + C  2Cu + CO2

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3↓ + H2O.

Đánh giá & nhận xét

captcha
Tin liên quan