Hotline 0939 629 809

Giải bài 3 trang 82 Toán 6 Tập 2 SGK Chân trời sáng tạo

11:20:3223/03/2023

Em cũng các bạn hãy ước lượng chiều dài, chiều rộng và bề dày của cuốn sách giáo khoa Toán 6...

Bài 3 trang 82 Toán 6 Tập 2 SGK Chân trời sáng tạo: Em cũng các bạn hãy ước lượng chiều dài, chiều rộng và bề dày của cuốn sách giáo khoa Toán 6, tập hai với đơn vị đo xăng-ti-mét và mi-li-mét, sau đó dùng thước kẻ để kiểm tra lại kết quả đó.

Giải bài 3 trang 82 Toán 6 Tập 2 SGK Chân trời sáng tạo:

+ Ước lượng cuốn sách giáo khoa Toán 6 tập 2 có:

- Chiều dài cuốn sách: 26 cm (hay 260 mm); 

- Chiều rộng cuốn sách: 18,5 cm (hay 185 mm);

- Bề dày cuốn sách: 0,6 cm. (hay  6 mm).

+ Kiểm tra lại kết quả ước lượng:

Dùng thước đo các kích thước của cuốn sách giáo khoa Toán 6, tập hai.

- Chiều dài cuốn sách: 26,5 cm (hay 265 mm); 

- Chiều rộng cuốn sách: 19 cm (hay 190 mm);

- Bề dày cuốn sách: 0,4 cm. (hay 4 mm). 

Đánh giá & nhận xét

captcha