Hotline 0939 629 809

Giải bài 4 trang 116 Vật lí 12 Chân trời sáng tạo SGK

09:03:1628/05/2024

Hướng dẫn Giải bài 4 trang 116 Vật lí 12 Chân trời sáng tạo SGK chi tiết, dễ hiểu để học sinh tham khảo giải bài tập Vật lí 12 chân trời sáng tạo tốt hơn và đạt kết quả cao.

Bài 4 trang 116 Vật Lí 12 Chân trời sáng tạo:

Một mẫu chất phóng xạ có hằng số phóng xạ λ = 0,1 s-1, ban đầu chứa 5.1012 hạt nhân chưa phân rã. Hãy xác định số hạt nhân phóng xạ đã phân rã và độ phóng xạ sau 30 giây kể từ lúc ban đầu.

Giải Bài 4 trang 116 Vật Lí 12 Chân trời sáng tạo:

Số hạt nhân phóng xạ còn lại là:

Nt = No.e–λt = 5.1012.e–0,1.30  = 2,49.1011 (hạt)

Số hạt nhân phóng xạ đã phân rã là:

∆Nt = N0 - Nt = 5.1012 - 2,49.1011 = 4,75.1012 (hạt)

Độ phóng xạ sau 30 giây là:

Ht = λ.Nt = 0,1.2,49.1011 = 2,49.1010 (Bq)

Đánh giá & nhận xét

captcha
Tin liên quan