Hotline 0939 629 809

Giải bài 4 trang 100 Toán 6 Tập 1 SGK Chân trời sáng tạo

15:34:1219/08/2023

Hướng dẫn giải bài 4 trang 100 Toán 6 Tập 1 SGK Chân trời sáng tạo chi tiết dễ hiểu

Bài 4 trang 100 Toán 6 Tập 1 SGK Chân trời sáng tạo:

Thống kê số lần gõ bàn phím máy vi tính của một số chữ cái được dùng nhiều nhất khi viết 10 000 từ tiếng Anh thông dụng, người ta thu được bảng số liệu sau:

Bài 4 trang 100 Toán 6 Tập 1 SGK Chân trời sáng tạo

- Hãy nêu các loại dữ liệu xuất hiện trong bảng thống kê trên. 

- Theo em các dữ liệu đó có liên quan gì đến sự sắp đặt vị trí của các phím E và T trên bàn phím?

Giải bài 4 trang 100 Toán 6 Tập 1 SGK Chân trời sáng tạo:

• Các loại dữ liệu xuất hiện trong bảng thống kê trên là:

- Các chữ cái được dùng nhiều nhất khi viết 10 000 từ tiếng anh thông dụng là: E, T, A, O, I, N, S, R, H.

- Chữ cái E với 1 202 lần gõ bàn phím, T với 910 lần gõ, A với 812 lần gõ, O với 768 lần gõ, I với 731 lần gõ, N với 695 lần gõ, S với 628 lần gõ, R với 602 lần gõ, H với 592 lần gõ.

- Với dữ liệu trên ta thấy E và T là hai chữ cái được sử dụng nhiều nhất nên trên bàn phím hai chữ cái này được để ở vị trí thuận lợi dễ bấm nhất.

Đánh giá & nhận xét

captcha
Tin liên quan